jueves, 13 de marzo de 2014

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca a tota la societat a participar en la manifestació del 15 de març a partir de les 18.30 h des de les escales de l’IES Jorge Juan d’Alacant amb el lema “Per una educació inclusiva, participativa, de qualitat i en valencià”

COMUNICAT 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca a tota la societat a participar en la manifestació del 15 de març a partir de les 18.30 h des de les escales de l’IES Jorge Juan d’Alacant amb el lema “Per una educació inclusiva, participativa, de qualitat i en valencià”

RAONS D’AQUESTA NOVA PROTESTA EDUCATIVA.

-          El 30 de desembre es va aprovar la LOMQE amb el rebuig de tota la comunitat educativa i la societat en general. És una llei que neix morta perquè tota l’oposició política ha compromès la derogació futura i ha comptat amb el rebuig unànime del Consell Escolar de l’Estat.
-          No és inclusiva. És una llei esgranadora que, amb la Formació Professional Bàsica, legalitza l’exclusió primerenca de l’alumnat i no garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom.
-          No és participativa. No és democràtica, ni en la tramitació parlamentària, ni en la gestió futura dels centres que planteja l’expulsió de famílies i estudiants de la participació i presa de decisions.
-          No aporta qualitat. No detecta ni intervé amb alumnat amb necessitats educatives. Manté ràtios elevades. Devalua la FP. No aporta cap millora a l’ESO que canvia per a  crear dos itineraris diferenciats prematurament. Deixa al desenvolupament autonòmic el tractament dels ensenyament artístics amb la contradicció pedagògica d’haver de triar entre música o plàstica.
-          No garanteix l’ús i la normalització del valencià. Deixa les llengües pròpies com assignatures optatives, rebaixant-les a “3ª divisió”.

Pròpies al País Valencià:

-          Amb l’arranjament escolar s’ha decretat l’eliminació d’aules públiques abans de conèixer la demanda real en el procés de matriculació.
-          El districte únic no garanteix la llibertat de les famílies per a triar centres i programes lingüístics sense condicionants.
-          La desaparició d’ajudes públiques per a llibres i materials, reforça la necessitat de mantenir i estendre projectes bancs de llibres i de socialització de materials.
-          També s’han reduït (i han augmentat els requisits per a demanar-les) les ajudes per a transport i menjador quan més ho necessiten les famílies
-          Es regala sòl públic a la iniciativa privada per a fer negoci amb l’educació
-          S’avancen les proves extraordinàries a Juliol per criteris organitzatius i no pedagògics.

PER TOT AIXÒ DES DE TOTES LES PLATAFORMES DEL SUD CONVOQUEM LA MANIFESTACIÓ PER A:
-          Exigir la retirada de la LOMQE i un procés de veritable diàleg amb la comunitat educativa per tal de millorar l’Educació.
-          Exigir la retirada de l’Arranjament Escolar i l’eliminació d’aules públiques, i garantir la llibertat d’elecció de centre i opció lingüística de les famílies sense cap condicionant previ al procés de matriculació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.