jueves, 29 de octubre de 2009

PLENO ORDINARIO M.I.AJUNTAMENT DE XÀBIA. Jueves 29 de Octubre, a las 20 Horas.

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA / JÁVEA. Per l'Alcaldia s'ha convocat, amb data de hui, sessió ordinaria del Ple de l'Ajuntament núm. 20/2009, per al proper dijous, 29 d'octubre de 2009, a les 20 hores, a celebrar a la sala de Sessions de la Casa Consistorial, situada a plaça de l'Esglésía núm. 4, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
PUNT 20.1.-Aprovació de l'esborrany de l'acta núm. 6/2009 corresponent a la sessió extraordinaria celebrada per l'Ajuntament PIe el dia 28 d' abril de 2009.
PUNT 20.2.-Lectura deIs articles 165 a 169 de la Constitució Espanyola.
PUNT 20.3.-Donar compte de les resolucions de I'alcaldía i els seus delegats des del día 22 de setembre de 2009, segons preveu l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Juridic de les entitats locals (ROF).
COMISSIO INFORMATIVA DE REGIM INTERN, HISENDA, CONTRACTACIÓ, PATRIMONI i RECURSOS HUMANS
PUNT 20.4.-Dictamen relatiu a l'aprovació de la relació de despeses amb referencia F/2009/53.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS
PUNT 20.5.-Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Immigració i Ciutadania de ratificació del compromís adquirit per a la firma de la Carta de Bones Practiques en l'Administració Autonómica i Local.
PUNT 20.6.-Donar compte de la renúncia al carrec de regidora per Amanda Vanessa Dean (NJ).
PUNT 20.7.-Precs i preguntes.

domingo, 25 de octubre de 2009

Notícies des del feix-buc:Obra de teatre a benefici de la Fundació Campaner

Organizador(a): Fundació Campaner
Tipo: Fiesta - Fiesta benéfica
Fecha: Sábado, 07 de noviembre de 2009
Hora: 21:30 - 23:30
Lugar: C/. Gatassa, 1 (Mataró) Parròquia Maria Auxiliadora
Vos invitem a difondre aquesta inciativa solidaria, per tots els pobles. Oh val! (CEL-Pspv-Psoe Xàbia)
Per possar-te en contacte amb la Fundació Campaner, clikeu al títol d'aquest 'post', i vos portarà el link/enllaç a la seua pàgina web, o clika aquí baix.

sábado, 24 de octubre de 2009

Processó civil-manifestació: Per les víctimes de la corrupció. Dissabte 31 d'Octubre a les 18:00 hores a València. Plç. Sant Agustí.

Els valencians estem de dol!
Ens ha deixat, sense saber-ho 'la vergonya', 'la decència', 'la virtut, la humiltat, i la honorabilitat -dos vegades-’.
I com que anem cap al dia de les ànimes ... preguem un pensament, per les ànimes en pena. Les ànimes dels nostres ancestres, que es revoliquen al seu etern descans, de saber el que aquí dalt passa. Amen!

Fa una volteta per València el dissabte que vé?
València OBERTA!

viernes, 23 de octubre de 2009

De la serie: Recortables "Tallem la corrupció"
De la serie: Recortables . ¡Ah! y sin acritud, ¿Eh?

"I Foro Internacional Juventud y Violencia de Género". JSE.

Des del feix-buc, les JSE, ens inviten a aquest acte:

"I Foro Internacional Juventud y Violencia de Género" el El lunes, 23 de noviembre a las 9:00.

Foro Internacional Juventud y Violencia de Género "Reunirá en Madrid a jóvenes de África, América Latina, Asia y Europa. Inscripciones: antes del 13 de noviembre, a través de la web http://www.forojuventudyviolenciadegenero.com/

Inicio: El lunes, 23 de noviembre a las 9:00
Finalización: El martes, 24 de noviembre a las 19:00
Lugar: Madrid - Hotel Auditorium, Avda. de Aragón 400

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Juventud, organiza el I Foro Internacional Juventud y Violencia de Género, con el fin de abrir un escenario internacional propicio para el debate e intercambio sobre la materia. La violencia de género es una problemática social que exige acciones orientadas a los diferentes sectores poblacionales, por esta razón el Foro se convertirá en una ocasión para abordar el tema desde la perspectiva de juventud.
Los objetivos del Foro son implicar a las organizaciones juveniles en la lucha contra la violencia de género y motivar a cada participante para que asuma un compromiso personal y se convierta en portavoz de esta lucha en sus respectivas organizaciones, ámbitos de vida y militancia.
La confirmación de asistencia debe realizarse antes del viernes 13 de noviembre a través de la web: http://www.forojuventudyviolenciadegenero.com/

Agenda: 23-10-209 a las 19 h. Acto “Nuevas Energías”. José Blanco, Leire Pajín, Jorge Alarte i Ana Barceló.

*************************** **********************
Asunto: Agenda día 23/10/09: Leire Pajín y José Blanco en Alicante
23 octubre a las 19:00h

(Alacant. Auditori del Paraninf de la Universitat. Campus de San Vicent de Raspeig.)

Blanco y Pajín en Alicante en un acto de la acción explicativa de la política económica y presupuestaria del Gobierno

· El Vicesecretario General, José Blanco y la Secretaria de Organización, Leire Pajín, intervienen en un acto que forma parte de la acción explicativa de la política económica y presupuestaria del Gobierno, que está impulsando el PSOE en todo el territorio, bajo el lema “Nuevas Energías”.

Además participan el Secretario General del PSPV-PSOE, Jorge Alarte y la Secretaria General provincial, Ana Barceló.

Alacant. (clika al títol del 'post' per vore on es el lloc)
Auditori del Paraninf de la Universitat d'Alacant.
Campus de San Vicente del Raspeig.
19´00 horas.

El acto también podrá ser seguido en http://www.facebook.com/l/bdcc7;www.psoe.es y http://www.facebook.com/l/bdcc7;www.psoetv.es
Sin duda será de gran interés...no hay que perdérselo!!
Saludos!

Notícies del feix-buc: El TSJ-CV autoritza el tancament del repetidor de TV3

Des del feix-buc (facebook) Alex Martínez, ens envia aquest 'post' , amb el qual compartim la preocupació pel fet aquí descrit. I com que estem a favor de la pluralitat, i la diversitat, així com a favor de la nostra llengua a tot arreu, la reproduïm amb una miqueta de pesar...
"El TSJ autoritza el tancament del repetidor de TV3 que cobreix València, l’Horta i part del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol i Ribera Alta i Baixa.

La Secció 5a de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha comunicat a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la seua sentència 272 / 09 en base a la qual autoritza el Govern valencià a precintar el reemissor de TV que la nostra entitat té a Perenxisa, al terme municipal de Xiva, el qual fa arribar el senyal de TV3 en TDT a la ciutat de València, la comarca de l’Horta i part de les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol i Ribera Alta i Baixa (és a dir, es veurien afectats uns 1.300.000 habitants)."
Com deia algú fa temps ... s'empenyen en posar-li tanques al camp; i nosaltres afegim :
Per què no ens deixen accedir a televissions públiques amb la nostra llengua, plurals i democràtiques?
Qui te por a que la gent busque, compare i pense?
Per què alguns volen que continuen sent minoritàries les cadenes televisives amb la nostra llengua?
No tenen mil·lions de persones, milers de cadenes en castellà, anglès, i molts més idiomes? Per què ens limiten l'accés a un pack de cadenes de la comunitat veïna de Catalunya? O de ses Illes?
L'internet ja ho possibilita, però, Per què no fer-ho possible obertament, sense possadetes de canella?

jueves, 22 de octubre de 2009

La verdad sobre el caso: ... El concesionario se obliga a:... (Pliego de clausulas administrativas Concurso Parkings Públicos).

Dins de la política de claredat que està portant el Pspv-Psoe de Xàbia, reproduïm una part molt interessant del Plec de Condicions del Concurs per al construcció del Aparcaments Públics a Xàbia, mitjançant concessió administrativa.

Que no t'ho conten!

LLig de primera mà la veritat!

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA PREOYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TRES ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN JÁVEA, ASÍ COMO SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN DE LA RONDA DEL CASCO HISTÓRICO Y SU ACCESO, AV. JAIME I Y ADYACENTES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL PORTAL DEL CLOT.
(sic)

(página 42) XXV.- DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

(página 43) El concesionario se obliga a:

"Asumir los riesgos y las responsabilidades que se deriven de la redacción de los Proyectos y de la financiación, construcción, explotación y conservación de las obras y de los elementos comprendidos en el contrato, en los términos descritos en el artículo 97 del TRLCAP y el presente Pliego, excepto de las obras que se ejecutarán mediante aportación económica municipal, y cuyo importe será subvencionado por el Ayuntamiento de Jávea. La totalidad del contrato de concesión, en sus aspectos de construcción, explotación, conservación y financiación, se desarrollará a riesgo y ventura del concesionario. En particular, el concesionario asume el riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado a lo largo del plazo concesional, el riesgo y ventura de las obras, sin que pueda reclamarse de la Administración compensación alguna por el hecho de que la evolución real de la ocupación difiera de las previsiones aportadas por la Administración contratante o el concesionario. En particular, y con carácter meramente enunciativo, no se derivarán en ningún caso responsabilidades para la Administración respecto a los resultados de la explotación, la evolución del número de vehículos que estacionen en el aparcamiento y la alteración en la red de transportes del Ayuntamiento de Jávea salvo, en este último caso, que se impida o dificulte el acceso de vehículños automóviles al aparcamiento como consecuencia del ejercicio de las competencias de ordenación del tráfico por parte de la Corporación Municipal."

"La Història Interminable, 2ª part": ... de com i quina manera es decideix ¿fer? els Aparcaments de Pagament a Xàbia...

Jose Fco. Chulvi (intervenció al Ple Extraordinari del 20 d'Octubre de 2009) - regidor-portaveu del Pspv-Psoe al M.I. Ajuntament de Xàbia-

"I per a donar eixa explicació, és necessari fer història i contar com es va organitzar tota aquesta obra explicant de manera cronològica com van anar produïnt-se els fets. He de reconèixer també que serà difícil que pugam abordar tota la problemàtica en un sòl ple, per lo que li demanem a l’alcalde que convoque quans plens extraordinaris i comissions siguen necessaries i que els regidors d’aquest grup municipal renunciem a cobrar un cèntim per assistir a aquestes sessions on es debatixca aquest tema.

Buscant en la hemeroteca he pogut trobar una primera notícia de l’any 2001 on Juan Moragues ja parlava de la possible construcció d’aparcaments soterranis com a solució per a tots els mals d’aquest poble. El levante del dia 20 de juliol deia “Moragues recordó que en la pasada legislatura cuando él era alcalde, se encargó un anteproyecto para construir tres pàrkings subterráneosSi vosté ja tenia l’avantprojecte... com és que al 2004 en torna a demanar un altre?

Anem a vore com es va portar l’expedient...

El 15 de setembre de 2004, mitjançant una resolució l’alcalde Juan Moragues li encarrega a l’empresa CAT (Consultora de Actividades Técnicas) l’elaboració d’un estudi de viabilitat i un avantprojecte de dos aparcaments i un edifici terciari amb aparcament. I per favor, recorden bé aquesta data perquè serà curiós comprovar després amb documents a la mà des de quan anava aquesta història.
Curiosament i com quedarà demostrat amb la documentació que vorem a continuació, el 6 d’abril de 2005 CAT presenta dos factures, de 12.000€ cadascuna per l’avantprojecte i l’estudi de viabilitat. Cosa curiosa perquè segons com consta a l’expedient fins el 20 de juny de 2005 no apareix l’estudi de viabilitat per l’ajuntament. Que sort ha tingut sempre aquesta empresa amb l’ajuntament de Xàbia: encara no havia presentat el treball i ja estava cobrant-lo.
Tots els que estem ací en aquest saló de plens sabem el temps que costa qualsevol tràmit que fem en l’ajuntament, sino que li ho pregunten a les empreses que volen cobrar un treball ( excepte a CAT), o al veí que demana una llicència per a fer-se una xicoteta reforma, etc... Ara voran com va anar aquest expedient, amb una rapidessa i agilitat en el tràmit mai coneguda en aquest Ajuntament i que tindrà que explicar-nos el Sr. Moragues, perquè... altres coses no van anar tan ràpid, veritat? O simplement no van anar. Recordem el tema del “catastrazo”?...després el recordarem.

Posen atenció i s’en adonaran,...

El 20 de juny de 2005, tal i com apareix en l’expedient, Mauricio Ubeda Muller en representació de CAT presenta l’estudi de viabilitat, però on el va presentar?, On està el segell de registre de entrada? A qui li’l va entregar? O l’alcalde Moragues també feia d’administratiu i recollia documents?
Eixe mateix 20 de juny l’alcalde Moragues solicita als Srs. Secretari i Interventor que facen l’informe de l’estudi de viabilitat.
El dia 21 de juny ja està fet l’informe d’intervenció en sentit favorable a l’estudi de viabilitat.
El dia 22 de juny es convoca comissió extraordinària d’hisenda (es celebraria el 28 de juny) per a tractar la proposta relativa la aprovació de l’estudi de viabilitat, però simplement es dona lectura dels informes i la comissió queda assabentada, res més i el que és més greu es convoca sense que estiga realitzat encara l’informe del secretari que el redacta eixe mateix dia.
Amb data 28 de juny el secretari redacta el seu informe, en el que és necessari parar-se i analitzar-lo. El secretari en el punt 2 del seu informe deia textualment, “ 2. Estudio de viabilidad. La administración con caràcter previo a tomar la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, debe aprobar el Estudio de viabilidad de dicha obra. Es decir, deber estudiar las posibilidades técnicas, económicas, jurídicas, medioambientales, y para ello es necesario que en ese estudio previo de viabilidad se justifique. El estudio de viabilidad no se trata de un documento concreto sino de un conjunto de estudios, datos e informes que tienden a demostrar la viabilidad de la obra y su financiación, en resumen la procedencia de realizar la obra y hacerlo a través de un contrato de conecsión de obras públicas. Es decir justificar la viabilidad social, medioambiental y económico-financiera.” En la comissió del 28 de juny no es va aprovar res, simplement es van llegir els informes.
I en el punt 3 d’eixe mateix informe, el que es referia a les conclusions finals deia, “3.1Del estudio de viabilidad presentado no cabe duda que, más bien, es un simple estudio económico, que es uno de los contenidos que se expresa en la letra e) del apartado 2.1 de este informe, pero que sin duda pasa muy por encima la incidencia económica sobre la zona y en el municipio, y sobre todo la incidencia social y urbanística que puedan tener dichas obras, y en especial, falta la valoración con cierta aproximación con los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento urbanístico. Que no obstante no es materia de mi informe la parte económico-financiera del estudio de viabilidad que además ha sido ya informado favorablemente por el Sr. Interventor."

3.2 El art. 228 de la ley que venimos comentando habla de la obligación de redactar un Anteproyecto de construcció y explotación de la obra pública que se pretende realizar, de modo que el apartado primero de este artículo dice “La administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto”. El mismo precepto termina diciendo: “el anteproyecto podrá incluir de acuerdo con la naturaleza de las obras, zonas complementarias de explotación comercial.”
Muy difícil de encargar, a la vista del estudio de viabilidad, ya que en la resolución de 15 de septiembre de 2004 se encarga a la misma consultora la “Redacción de Anteproyecto de dos aparcamientos y un edificio terciario con aparcamiento por el precio de 12.000 euros, IVA incluido, en concepto de honorarios”
Arribats a aquest punt es fa necessari reflexionar
...No creuen que això ja era suficient per no continuar endavant amb aquest projecte?
Com és que vosté Sr. Moragues va encarregar al mateix temps i a la mateixa empresa l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte?
Què haguera passat si l’estudi de viabilitat haguera desaconsellat la construcció dels pàrkings? Perquè ho deixava ben clar l’informe del secretari, primer es feia una cosa i després l’altra.
Perquè eixa empresa i no una altra? Més avant parlarem d’això.

Com bé anem comprovant en 8 dies aquest expedient avança molt, hi ha una voluntat clara de tirar endavant amb aquest projecte siga com siga. I vull recordar-los algo que estava produïnt-se simultaneament a aquells fets.

El 14 de juny de 2005 el ple de la corporació va acordar per unanimitat no acceptar la revisió dels valors cadastrals. Sí, eixos valors que ara mitjançant els rebut de l’IBI ofeguen l’economia de molts ciutadans. Si eixe acord s’haguera enviat el 15, el 16, el 17,..., però no, el va enviar el dia 30 de juny, ja era tard. Si haguera utilitzat la mateixa diligència i rapidessa amb la que anava portant el tema dels pàrkings ara no estariem pagant el que paguem Sr. Moragues. Encara hi ha més exemples, i més avant aniré repetint el poc que haguera costar solucionar el tema del cadastre, que al final li costa una barbaritat de diners als ciutadans cada any i que a l’ajuntament també li ha costat molts diners, diners de tots, en advocats, etc... Eixa ha sigut la seua gestió, l’herència que ens deixa. Ara entenem que passava, perquè l’acord de ple va arribar tard a Madrid, vosté tenia a tots els funcionaris treballant pels pàrkings que era el que reialment l’interessava, amb el tema del cadastre... ja s’apanyaran els veïns... el que puga pagar que pague i el que no...........a vendre?
Doncs bé ja veuen com funcionaven les coses per l’ajuntament aquelles dates,... si ho recordarem per molts anys.
Continuem..., el dia 29 de juny, hi ha una nota de règim intern de la secretaria de la comissió d’hisenda al departament de contractació remetent-li la certificació de la comissió d’hisenda al respecte de l’estudi de viabilitat.
El dia 30 de juny hi ha una nota de règim intern de Contractació al Cap d’assistència tècnica urbanística preguntant per la necessitat d’elaborar Estudi d’impacte ambiental.
El 1 de juliol es torna la contestació per part de l’arquitecte tècnic municipal on es diu que no és necessari l’estudi d’impacte ambiental.
El 11 de juliol es redacta informe tècnic de l’avantprojecte, un avantprojecte que el presenta reformat CAT el dia 7 de juliol i en quatre dies està informat. Quina agilitat en la tramitació. Que li ho pregunten als professionals que visiten l’oficina tècnica si tot va tan ràpid. I des d’aquest moment l’avantprojecte fet per CAT ja apareixerà sempre en els plecs i en tots els llocs com si l’haguera redactat l’arquitecte tècnic municipal.
El 27 de juliol l’enginyer industrial municipal elabora informe al respecte de l’estudi d’impacte ambiental.
El 29 de juliol la resolució d’alcaldia del Sr. Moragues 1225/2005 aprovava inicialment l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte.
El 6 d’agost s’inicia l’exposició pública de l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte. És un mes perfecte. No?
Passat eixe mes, podem comprovar com l’especial interés que tenia l’alcalde Moragues no havia baixat, jo crec que inclús les preses augmenten.
El 2 de setembre dicta una providència abans de que es compleixca el plaç d’exposició pública de l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte. I en el seu primer paràgraf diu, Enterada esta Alcaldia de que el próximo dia 7 de septiembre de 2005, se cumple el plazo de exposición pública del estudio de viabilidad y del anteproyecto de estacionamientos subterráneos en Jávea, y siendo de enorme interés para la población que la concesión de obra pública para la proyección, construcción y explotación de los estacionamientos públicos, así como sus obras complementarias de urbanización de la ronda del casco histórico y su acceso, Avda. Jaime I y adyacentes y la construcción de edificio de dependencias municipales en el Portal del Clot salga a licitación cuanto antes sea posible, de manera anticipada y con entrada en vigor en 2006.”
El dia 5 de setembre es redacta l’informe sobre els criteris de valoració de les ofertes que es presenten al concurs.
I eixe mateix 5 de setembre també es redacta el Plec de Prescripcions Tècniques.
El 6 de setembre es signa l’informe del departament de contractació.
El 7 de setembre finalitzaba el plaç de alegacions
El 7 de setembre s’emiteix informe d’intervenció favorable a l’expedient de contractació.
El 9 de setembre s’aproven definitivament l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte mitjançant resolució d’alcaldia nº 1513/2005. El mateix dia que es va celebrar la comissió d’hisenda.
El 14 de setembre a les 13h. el ple de la corporació amb el vot en contra del Grup Municipal Socialista, l’abstenció de Bloc-Centristes i els vots favorables del Partit Popular, Grupo Independiente de Jávea i Ciudadanos por Jávea s’aproven el plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que regiran la contractació.
Tornant al tema que ens porta hui ací encara que cadastre i aparcaments es veu clarament que van de la mà, voldria fer un recordatori de lo que apareixia en la premsa d’aquelles dates.
... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
Tot continuava el seu camí, el camí curt i ràpid que havia elegit el Sr. Moragues i el seu equip de govern, el camí precipitat i sense consens que ens ha portat a aquesta situació.

El 15 de novembre, es a dir, un dia després de que finalitzara el plaç de publicació en els butlletins oficials, l’alcalde Moragues, al qui aquells dies ja li havien presentat la moció de censura, convocava la taula de contractació per al dia 18 de novembre,... quatre dies abans de la moció.

El 22 de novembre Eduardo Monfort era investit alcalde.
I pensen que la dinàmica en la celeritat de la tramitació de l’expedient va canviar, pensen que els dubtes de Vicent Chorro (ja era el regidor d’hisenda) van servir per a parar-se a pensar i replantejar-se la viabilitat del projecte, ...per que Vicent tenia dubtes... ......premsa 15 setembre. I supose que l'alcade Monfort també tindria dubtes quan el seu grup s'havia abstés.
Com anava dient, la dinàmica no canvia i el 5 de desembre, l’alcalde Monfort que encara estava aterrant ja convoca la taula de contractació que es va celebrar el dia 7.
El dia 16 de desembre ja s’havia fet l’informe econòmic en el que l’oferta presentada per ECISA va rebre una valoració de 50 punts sobre 50 possibles i el 21 de desembre es fa l’informe tècnic que li dona 45’5 punts sobre 50 possibles, es a dir, al final 95’5 punts sobre els 100 possibles.
La mateixa diligència i interés mostrat per Moragues, la mostra l’alcalde Monfort i al dia següent, el 22 de desembre es convoca la taula de contractació que proposa l’adjudicació a ECISA, l’única empresa que es va presentar, no resulta estrany que fora sols una empresa la que es presentara quan l’import era de prop de 40 milions d’euros?......... Sí, era el 22 de desembre si, però no ens va tocar la loteria, a ecisa i a algú més sí, als veïns de Xàbia ens va tocar l’inici de la ruina d’aquest ajuntament i de molts comerços i veïns i veïnes de Xàbia.
El 30 de desembre el ple de la corporació adjudica ECISA l’obra.
El 9 de març de 2006 el Sr. Monfort signava el contracte amb ECISA, es signava l’acta de defunció de l’economia municipal.
I des d’eixe moment eixe contracte passa a ser considerat com la biblia i l’alcalde Monfort s’allunya de la realitat i com ja van vore en episodis succesius acaba enfrontant-se a tots, als regidors del grup socialista, als comerciants, als veïns i donant la sensació que des de l’ajuntament s’està sempre a favor de ECISA i del contracte que havia signat amb ells.
Aplegat a aquest punt és fa necessari aclarir qui és l’empresa que va fer l’estudi de viabilitat. Consultora de Actividades Técnicas (CAT) és una empresa a la que si fem el fàcil exercici de posar el seu nom o el del seu representant Mauricio Ubeda Muller junt al de ECISA en qualsevol buscador de Internet vorem que apareixen moltes voltes junts fent projectes, i ací tenen un exemple... (publicat a la premsa)
Però el que si que és greu, molt greu és que revisant l’expedient he trobat una serie de factures que fan que ens tingam que replantejar tota aquesta situació i pel que considerem que s’hauran de posar a treballar el serveis jurídics d’aquest ajuntament i probablement la fiscalia, perquè el que van a vore a continuació no té desperdici.
Recorden que al principi de la meua intervenció he dit que tot aquest procés s’iniciava amb una resolució de l’alcalde Juan Moragues un 15 de setembre de 2004?
I com es que apareixen dos factures de CAT a Ecisa, una del 11 de febrer de 2004 i l’altra del 4 de juny del 2004 molt abans de que l’ajuntament decidira fer res?, com és que ja estaven treballant en l’assumpte?.

Però es que encara hi ha més, després de tota aquesta situació, CAT ha treballat de forma continuada amb ECISA en tots aquestos projectes de les rondes i els aparcaments com es pot comprovar en l’expedient.
I el que és més greu, en “agraïment” al seu “excelent” treball, des del departament d’obres se li adjudiquen dos projectes de les obres del plan zapatero a CAT. I quan pregunte en el mes de març se me contesta que .....(amb reculls de premsa)
Si fem una comparació, a Xàbia es va construir una dessaladora, en aquell moment era l’inversió més gran que mai s’havia fet i hi havia una clara necessitat, estavem bebent aigua salada. I es va fer bé. Eren 24 milions d’euros i en la redacció del plec de condicions van participar aportant els seus coneiximents la Universitat d’Alacant, la Politècnica de València, la Conselleria d’obres públiques i el ministeri de Medi Ambient. El resultat tots el coneixem. Es van presentar al concurs al voltant de 12 empreses, entre elles les més punteres en temes de dessalació. I la dessaladora funciona i és l’orgull de tots i totes.
I resulta que per a un projecte, aquest dels aparcaments, de vora 40 milions d’euros, l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte el fa una empresa, que ningú coneix, o bé Moragues almenys sí la coneixia. Una empresa que a més treballa habitualment amb ECISA. I que ara resulta que sabia abans que ningú que a Xàbia anavem a fer-se aparcaments. El resultat... també el coneixem. Només es va presentar una empresa, ECISA, curiosament amb la que sol treballar CAT.
I ara no sabem com traure-nos dels dits aquesta empastrà.

El que queda clar és que compartiu la mateixa responsabilitat en aquest assumpte els dos alcaldes que vau liderar la contractació d’aquesta obra, el primer per iniciar i portar endavant de forma precipitada i temeraria tot el procés i el segon per no parar-ho quan estava a temps.

I ja és hora de que algú a aquest Ajuntament vaja assumint responsabilitats polítiques.
Ara és el moment de que doneu explicacions"

miércoles, 21 de octubre de 2009

Del per què del Ple sobre els Aparcaments Públics de Pagament de Xàbia.

El portaveu i secretari general del Socialistes de Xàbia, Jose Fco. Chulvi, exposa, fil per randa, el per què de la sol·licitud del Ple Extraordinari al voltant dels Aparcaments Públics de Pagament subcrits en un contratcte per l'Ajuntament de Xàbia, amb la empresa ECISA.
Aquí vos reproduïm la seua intervenció, sense censures.

"El motiu de haver sol·licitat aquest ple ha estat producte del coneixement del anàlisi de la situació i opcions de futur dels pàrkings de Xàbia que per part de l’equip de govern se’ns va presentar en una junta de portaveus. En eixe anàlisi ens proposen tres possibles solucions, a quina més ruinosa, la primera la compra per 20’5 milions d’euros de cost dels dos pàrkings, la segona, la compra del pàrking del portal del clot i el re equilibri del de la plaça de la constitució 29’3 milions d’euros i tercera opció seguir com estén amb el que el cost final seria 45’8 milions d’euros de cost.

I ja vullc avançar que este grup municipal està en contra de totes aquestes propostes, i està totalment en contra de pagar un cèntim per allò que diuen de la clàusula de re-equilibri financer i que hui ens tindràn que explicar a tots els presents i que ja he demostrat que hi ha una altra clàusula que diu el contrari.
Davant esta situació entenem més que justificada la convocatòria d’aquest ple. Doncs les magnituds econòmiques són més que considerables, i el fracàs de l’explotació dels pàrkings més que evident com tots els veïns de Xàbia han pogut constatar.
D’una obra que en un principi anava a costar-li 18.292.364€ a l’ajuntament i 21.366.717€ a la empresa concesionaria, en aquest cas ECISA, s’ha acabat pagant més de 21 milions d’euros l’ajuntament i poc més de 14 ECISA. Cosa que fa que el que perd sempre és el mateix, per que al final qualsevol de les opcions que es presenten són perjudicials per a l’ajuntament, perducials pels veïns i beneficioses per a l’empresa.
Ara mateix el que ens esteu proposant és la compra d’un negoci ruïnós, la sensació que ha quedat entre els ciutadans és que sempre s'ha estat al que diguera l’empresa i al final amb el que ens trobem és amb una ruina per a les arques municipals, l’amargura d’uns veïns que abans aparcaven gratis i ara tenen que pagar i la por dels ciutadans de tindre que tornar a pagar el patoen forma de pujada d’impostos per a solucionar tota aquesta desfeta.

Per a començar cal fer-se algunes preguntes.
1. Per què i com hem aplegat a aquesta situació?
2. De qui va ser l’ocurrència d’embarcar-nos en aquesta aventura?
3. On s’ha fallat? En l’estudi de viabilitat, en l’avantprojecte, en el projecte, o en el plec de clàusules administratives particulars?
4. No es va fer un estudi de mercat per vore si hi havia necessitat reial de places d’aparcament, i la realitat socio-econòmica de Xàbia per adquirir-les i fer ús d’aquests pàrkings?
5. S’ha fallat en la projecció o s’ha fallat en l’execució? Queda clar que en l’execució no, els pàrkings estan ben fets, tot i això que han tingut un sobre cost d’un 20%.
6. Malgrat tot l’exposat darrerament, si que va haver una empresa que va vore negoci en aquesta obra.
7. On estava el negoci? En l’apartat XXX, RIESGO Y VENTURA del concessionari (quina ironia), de les bases de contractació. Qui va posar aquesta clàusula...?

I què ès el que reialment significa eixa clàusula?

EL QUE ENS HAN VOLGUT VENDRE ÈS NO HI HAVIA CAP RISC.

El negoci estava claríssim... el poble paga, l’empresa cobra.

Nosaltres tenim una explicació de com hem aplegat ací".

martes, 20 de octubre de 2009

GEAB N°38: La crisis sistémica global – La Unión Europea en una encrucijada en 2010: cómplice o víctima del colapso del Dólar?

La crisis sistémica global – La Unión Europea en una encrucijada en 2010: cómplice o víctima del colapso del Dólar?

Crise systémique globale - L'Union Européenne à la croisée des chemins en 2010 : complice ou victime de l'effondrement du Dollar ? http://www.leap2020.eu/GEAB-N-38-est-disponible!-Crise-systemique-globale-L-Union-Europeenne-a-la-croisee-des-chemins-en-2010-complice-ou_a3879.html
Umfassende weltweite Krise – Die Europäische Union 2010 am Scheideweg : Protagonist oder Opfer des Dollar-zusammenbruchs? http://www.leap2020.eu/GEAB-N-38-ist-angekommen!-Umfassende-weltweite-Krise-Die-Europaische-Union-2010-am-Scheideweg%C2%A0-Protagonist-oder-Opfer_a3881.html
Global Systemic Crisis – The European Union at a crossroads in 2010: an accomplice or a victim of the collapse of the dollar? http://www.leap2020.eu/GEAB-N-38-is-available!-Global-Systemic-Crisis-The-European-Union-at-a-crossroads-in-2010-an-accomplice-or-a-victim-of_a3885.html
- Nota publica de GEAB -Global Europe Anticipation Bulletin-N°38 (17 de octubre de 2009) -

Las grandes tendencias de las fases 4 y 5 de la crisis sistémica global (fases de decantación y de desarticulación geopolítica mundial) se revelan cada día un poco más (1). Todo el mundo se ha dado cuenta de que Estados Unidos se ve arrastrado a una espiral incontrolable que asocia la insolvencia generalizada del país a la incompetencia flagrante de las elites estadounidenses para aplicar las soluciones necesarias. La anunciada cesación de pagos de EEUU está en marcha como lo ilustra la caída del USD y la fuga de capitales del país: lo único que no se conocen aún es el nombre del liquidador y el reconocimiento de la quiebra, pero esto no la retrasa. Y, al igual que su líder, Occidente (incluyendo a Japón) cada día retrocede un poco más con la aplicación de sus nuevas orientaciones políticas, económicas, financieras y diplomáticas (2), ya está en plena decadencia como la OTAN en Afganistán (3).
Según el LEAP/E2020, el año 2010 ubicará a la Unión Europea en el centro de cuatro restricciones estratégicas que le impondrá opciones urgentes en un contexto de un colapso acelerado del campo occidental, que se podrían simplificar resumiéndolo en el destino del USD. Estas opciones definirán permanentemente el papel de los europeos en el mundo posterior a la crisis. O se consolidan como protagonistas-clave de la estructuración del mundo del mañana, afirmando su propia visión del futuro y buscando socios ad hoc sin exclusividad; o se contentarán con ser condescendientes del naufragio de Occidente siguiendo a ciegas a Washington en su descenso al infierno. En el primer caso, la UE asumiría plenamente su papel histórico de restaurar el control del destino colectivo europeo; en el segundo, resultaría ser el ariete occidental del COMECON (4), apéndice sin futuro de la superpotencia tutelar.

Las principales tendencias ya son identificables y van según nuestro equipo a presionar desde ahora, intensamente a Europa en direcciones anticipables. Pero, la debilidad intelectual del actual liderazgo político europeo (tanto de la Unión como de los Estados miembros) obliga a afinar los pronósticos.
En todos caso, siendo la UE la mayor potencia económica y comercial mundial (5), las consecuencias de esta dinámica tendrán un impacto directo y rápido en todo el mundo sobre muchos factores esenciales, económicos, financieros y geopolíticos: tipo de cambio, precio de las materias primas, crecimiento, sistemas sociales, balances presupuestarios, gobernanza mundial. En este GEAB N°38, además de sus recomendaciones estratégicas y operativas para enfrentar la crisis y sus anticipaciones 2009-2014 del riesgo-país ante la crisis, nuestro equipo analiza las cuatro dificultades estratégicas para las cuales la UE a partir de 2010 deberá aportar respuestas de serias consecuencias, a saber:

1. Enfrentar la ruptura del sistema monetario fundado en el USD y evitar encontrarse sin impotentes ante la perspectiva de 1€=2USD.

2. Evitar la explosión de los déficits presupuestarios al estilo estadounidense y británico.

3. Responder a la intensificación de la crisis Irán/Israel/EEUU y de la guerra en Afganistán, definiendo una posición específicamente europea.

4. Aprender a trabajar de manera independiente y constructiva con los nuevos actores claves del mundo post-crisis: China, India, Brasil y Rusia particularmente.

En efecto, con relación a todos estos puntos cruciales para los europeos y el resto del mundo, no es posible esperar más allá de 2011. Para darse cuenta de esta imposibilidad de esperar más allá de 2010, basta imaginar que los europeos permanecen pasivos colectivamente ante estas cuatro dificultades.

1. Si los europeos se limitan a observar la caída del USD, sus exportaciones a Estados Unidos y muchos otros pagos en monedas vinculadas esta divisa de ahora a un año estarán completamente destruidas, empeorando la crisis económica y social en la UE

2. Si los europeos, y sobre todo los dirigentes de la Eurozona, dejan avanzar los déficit públicos, como lo hace Francia, la Eurozona estará muy rápidamente presa de violentos conflictos internos entre Europeos del Norte y del Sur.

3. Si los dirigentes europeos se limitan a seguir el eje Israel/Washington en la cuestión nuclear iraní y en cuanto a Afganistán en sintonía con la administración Obama, entrarán en un proceso de confrontación con sus opiniones públicas para las que no están preparados, ni en una posición de fuerza, arriesgándose a una grave inestabilidad política en cada Estado miembro.

4. Si los europeos se niegan a discutir de manera independiente sus eventuales intereses comunes con los chinos, indios, brasileños y rusos, simplemente se privaran de los medios de hacer valer su visión respecto a las tres limitantes precedentes ya que estos países representan hoy las potencias sin las cuales ya nada decisivo puede hacerse (6).

Evolución histórica de la porción del PBI mundial del tándem China-India (1500-2008) Fuentes: Bloomberg / Gluskin Sheff - 2009

Para nuestros investigadores, lo cierto es que 2010 es un año crucial para los europeos y su futuro colectivo. A imagen del desarrollo del conjunto de los fenómenos implicados en la crisis sistémica global actual, el tiempo sufre una fuerte contracción: todo sucede más rápidamente. Y la posición de la UE, y más particularmente de la Eurozona, frente al USD será determinante: tanto para los europeos como para el USD y el orden monetario mundial. No es que los europeos hayan escogido el año (2010) o el tema (USD). Ciertamente, los dirigentes de Eurolandia preferirían continuar con sus « business as usual ». Pero la historia está dotada de una notable ironía que pone a los « aliados» de Estados Unidos ahora contra la pared, la disyuntiva que se plantea es caer con Washington o arreglárselas sin él. En este sentido, también puede sorprender ver a los « expertos » de todo tipo presentar locos artículos como el de Robert Fisk, « El ocaso del dólar » (7), que informa que rusos, chinos, franceses, japoneses y los países petroleros del Golfo discutirían la cotización del petróleo en otra moneda distinta al USD para dentro de nueve años. Para el LEAP/E2020, el único elemento sorprendente de esta información es el período de nueve años. Este cambio se producirá mucho más rápido, dentro de 2 años, bajo la presión de los acontecimientos. Recordemos el mundo de hace nueve años para comprender la extraordinaria aceleración de la historia que conlleva esta crisis: Bush acababa de ser elegido, el 11 de septiembre fue dos años más tarde, Estados Unidos aún no se había empantanado en Afganistán e Irak, Katrina no había arrasado Nueva Orleans, un euro valía 0,9 USD, mientras Rusia era un país a la deriva; la UE creía que elaboraba una Constitución popular, y China era un actor internacional pobre; la economía estadounidense era un ejemplo para el mundo y el Reino Unido daba lecciones ultra-liberal en toda Europa, los bancos de negocios de Wall Street parecían invencibles.... La lista podría seguir largamente, pero lo que está claro es que cada uno de estos acontecimientos habría parecido inconcebible a la mayoría de los « expertos » apenas unas semanas antes de que ocurrieran. Entonces pensar que harán falta nueve años para que se pague el petróleo en otra moneda que no sea el USD refleja sólo la voluntad (cada vez más mala por otra parte) de los bancos centrales de comprar, comprar y que se siga comprando esta divisa para evitar que se hunda, francamente es dar prueba de una ingenuidad histórica que desarma. Ya en el segundo trimestre los bancos centrales de todo el mundo han comenzado a detener su acumulación de USD (el dólar sólo es el 37% de sus compras de moneda extranjera, representado el 63% de las reservas) (8). Ya en julio de 2009, casi 100 millardos (mil millones) de USD de capital neto salieron de Estados Unidos (9); pese a que el país pretende tener éxito en atraer a sus arcas más de 100 millardos de USD por mes para financiar el déficit federal (por no hablar de otros déficit públicos). En este contexto, surge una pregunta trascendental: ¿quién realmente compra los 100 millardos de USD en Bonos del Tesoro cada mes? Ciertamente, no los ciudadanos estadounidenses que están endeudados más allá de toda lógica y no tienen ni ahorro ni crédito. Ciertamente, tampoco los operadores privados extranjeros que están cada vez más preocupados por la salud de Estados Unidos. Tampoco los bancos centrales de China, Rusia y Japón que han cesado sus compras de bonos desde hace un largo tiempo, o empezaron a vender los T-bons o transformarlos de largo plazo a corto plazo; extrañamente sólo el Banco de Inglaterra parece todavía tener esta determinación (10). Entonces, sólo nos queda el « sospechoso de siempre », la FED y su red de « primary dealers », lo que significa la « impresión de billetes » de una magnitud bastante mayor de la que la FED reconoce con su política oficial de « quantitative easing » .

Evolución de las compras extranjeras de T-bons a largo plazo (1979 - 2009) Fuente: Market Oracle / Sean Brodick - 09/2009

Con el anuncio de los presupuestos federales con un déficit de 1.000 millardos de USD al año en la próxima década (11), honradamente, ¿se puede pensar que el resto del mundo aceptará aún nueve años de pagos en moneda falsa? ¿Quizá los que pensaban, en Septiembre pasado, que era imposible el hundimiento de Wall Street? ¿O quienes creían que Obama iba a cambiar a Estados Unidos y al mundo (12) ? ¿O los que persisten en creer que el consumidor estadounidense resurgirá de sus cenizas para alimentar una « reactivación imposible » (13) ? La actual recaída del USD no tendrá un respiro inesperado a causa del pánico como el año pasado. Esta vez la moneda estadounidense se ve como un espantapájaros, no como un refugio, puesto que el desacoplamiento del resto del mundo (Asia, Sudamérica y Europa en particular) está en marcha (14). Por ello, 2010 es un año crucial para los europeos. Si dejan transcurrir la marcha de los acontecimientos actuales, el euro se convertirá en una moneda de refugio y su precio asfixiará la economía europea. La Eurozona debe ser agresiva y discutir con los principales actores económicos y financieros para evitar esta situación, que el Euro no suba en relación al yuan, el yen y otras monedas de sus socios comerciales. En realidad en cuanto a este punto no tiene elección, comprar todos los días millardos de USD, que valen cada vez menos al ser creados a un ritmo creciente, no puede ser una política duradera (15). Y lo que es más, quién verdaderamente tiene un margen de maniobra para negociar con el FMI, es la UE, para suprimir el derecho de veto de Estados Unidos y dar paso a las potencias «re-emergentes» (16).

Peso de los principales protagonistas en la riqueza mundial - Fuente: FMI - 2009
Como ocurre con frecuencia, estos son los acontecimientos externos que requieren que los europeos actúen unidos y proactivamente. En este caso, para el LEAP/E2020, el USD será un poderoso estímulo para el accionar europeo en el año 2010. La historia, sobre la que el equipo del LEAP/E2020 siempre hace hincapié, cuyo único « sentido » es un muy completo sentido de la ironía, se apresta claramente a dar a los europeos un papel que todo el mundo espera ver jugar a los chinos.
--------- Notas:
(1) Ver GEAB precedentes.
(2) Ver GEAB N°37 respecto a este tema. El cambio radical en la política monetaria es en sí el más duro golpe dado por un « aliado » al USD y a las compras de Bonos del Tesoro por un « aliado » por décadas.
(3) Desde los Países Bajos a Alemania o Italia, los países de la Alianza que participan en el conflicto afgano mencionan cada vez más abiertamente su deseo de retirarse de Afganistán en 2010, mientras que Japón anunció el cese de su apoyo logístico a la coalición.
(4) Organización de ayuda mutua económica del bloque comunista, dirigida por la URSS, y que se disolvió dos años después de la caída del Muro de Berlín. Fuente: Wikipedia
(5) La UE es por otra parte el único dotado de una moneda que puede desempeñar un papel de alternativa al USD, teniendo al mismo tiempo las terceras reservas mundiales de activos nominados en USD y las mayores reservas de oro mundiales, y con un comercio exterior poco dependiente del consumidor estadounidense. Atrapada en una situación insostenible, representa a un protagonista extremadamente potente, que se ha convertido en este año en la zona más rica del mundo delante de Norteamérica. Fuente: Bloomberg, 15/09/2009
(6) Como lo constata Barak Obama al señalar el final del G7. Y como se muestra en el gráfico siguiente. En efecto, no solamente el tándem la China-India ha visto que su participación en el PBI mundial aumentó en casi un tercio en 10 años, sino que además en el largo plazo, aparte de los dos últimos siglos, estos dos países representaron en general cerca de un 50% de la riqueza mundial. Es difícil para los europeos pasar por alto este « detalle duradero ».
(7) Fuente : The Independent, 06/10/2009 y para versiones lingüísticas en traducción libre; « La muerte del dólar », 07/10/2009
(8) Fuente : Bloomberg, 12/10/2009
(9) Fuente : ShockedInvestor, 16/09/2009
(10) Sin embargo, dado el estado de las finanzas públicas del Reino Unido, esto no puede ser de gran ayuda a EEUU. El Partido Conservador parece dispuesto a desempeñar el papel del FMI con un programa de drásticos recortes del gasto público, mientras Gordon Brown vende las « joyas de la familia » del Estado. Fuentes: BBC, 06/10/2009 / BBC, 12/10/2009
(11) Se puede suponer sin gran temor de equivocarse que estas estimaciones serán muy inferiores a la realidad porque se basan en previsiones de crecimiento del gobierno federal. Fuente : US Congressional Budget Office, 08/2009
(12) Visiblemente quedan algunos unos congelados en los hielos noruegos, encargados del Nobel de la Paz.
(13) Ver GEAB N°37
(14) Ver las anticipaciones del riesgo-país ante la crisis en este GEAB N°38.
(15) Este es uno de los mensajes que quisieron transmitir los ciudadanos japoneses con el cambio radical del régimen en Tokio, hace poco más de un mes.
(16) Cuando se conoce la Historia, verdaderamente es un poco difícil llamar a China, India o Rusia potencias « emergentes ».
Samedi 17 Octobre 2009

viernes, 16 de octubre de 2009

Pleno Aparcamientos Públicos de Xàbia: martes 20 de Octubre, a las 20 Horas.

El próximo martes día 20 de Octubre, a las 20 Horas, l@s ciudadan@s de Xàbia, tenemos una cita con la democracia y la transparencia.

En el Pleno que se celebrará en M.I. Ayuntamiento de Xàbia, tendremos ocasión de escuchar qué razones hacen que una empresa tenga en jaque económico a todo un municipio.

Tal vez se aclare el por qué, de una serie de inversiones de dudoso sentido común jaleadas por el Partido Popular, y su Presidente (y ex-alcalde) D. Juan Bautista Moragues; y 'rematadas' por su 'alter ego', y cabeza de lista de Bloc-Centristes, el Alcalde D. Eduardo Monfort, han hecho de Xàbia, un faraónico, paisaje de ruinosos aparcamientos, y agotados presupuestos.

Para que se entienda, en términos de negocio o empresa: "quiebra técnica".

Endeudamiento que crece día a día, como un feroz tornado, arrasando por donde pasa, y creciendo exponencialmente el agujero negro creado en los bolsillos de tod@s l@s contribuyentes de Xàbia.