jueves, 28 de noviembre de 2013

TANCAT ! amb Nocturnitat i Alevosia. Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana.


Bon? dia, Que? Com? Quan? Si!. En la foscor de la Nit, entre trons, llamps, pluja, fred i neu, l'innombrable Govern de la Generalitat ha dut fins als esculls, el vaixell de la Radio i Televisió Valenciana, fins al seu NAUFRAGI i ENFONSAMENT. 

Si, senyors i senyores, amb nocturnitat i alevosia, han publicat a altes hores de la nit (just abans de la mitja nit) per la xarxa, al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana [DOCV: Any XXXVI Dimecres, 27 de novembre de 2013 / Miércoles, 27 de noviembre de 2013 Núm. 7161 bis(pdf 176KB)
Amb un comportament covard i miserable, amb la complicitat de la son de tots els valencians. L'han fet morir la radiotelevisió dels valencians/anes.
Sembla curiosa la estranya 'planificació' en que s'ha dut a terme l'extermini de la veu i imatge dels valencians.
Els professionals que ja no hi estaven, eren el preàmbul d'una mort anunciada. La lluita aferrissada dels que quedaven ha sigut una lluita per la supervivència.
Com diu la dita 'castellana' ... entre todos la mataron y ella sola se murió". Però, cal que fem una mica de memòria, i repassem encara que siga somerament, que qui ha estat governant aquesta poc lliure i democràtica televisió al llarg dels darrers 20 anys, ha sigut el Partit Popular. 
Els seus gestors, amb més inquina o menys, l'han utilitzada, arrossegada pel terra, manipulada, l'han fet servir com a ressò dels seus megalomaniàtics somnis, dels seus il·luminats pensaments, de luxe i hedonisme mal dissimulat.
Passeig en cotxes de luxe, amb pilots de luxe, navegant pel mar mediterrani amb els diners dels valencians, enviant al fons de la mar milions i milions de euros, que hui es troben a faltar, més que mai.
On son els diners maltarifats de tots els valencians?
A les Bermudes?
A les Bahames?
A l'illa de Wan?
A Gibraltar?
A Suïssa?
A les Illes Caiman?
A les butxaques dels 'personatges' que ens han dut a la RUÏNA més ABSOLUTA?
Hui el President Alberto Fabra ha fet de mà liquidadora i assassina de la ferramenta (en potència) de democratització, socialització, culturalització, i agermanament dels valencians.


Que no fora aquesta la realitat dessitjada, no es motiu per a arrancar de soca rel de les mans del poble valencià allò que podia unir-mos.
El pastis de l’audiovisual al nostre territori de segur serà OCUPAT (diguem-li, dúplex, diguem-li freqüències, diguem-li dials) per aus carronyeres, de l’orbita de alguna facció del partit popular.

Canvien el logotip de les Gavines pel dels Voltors. mismos perros, con distintos collares”.


* - *  - * - * - * - * - * - * - * - * - *
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
LLEI 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, com també de Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU. [2013/11458]
(pdf 176KB) 
I. DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Generalitat
LEY 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. [2013/11458]
(pdf 176KB)
...
És per això que resulta procedent, a fi de garantir la prestació de serveis essencials per part de la Generalitat, que se suprimesca la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat.
Article 1. Objecte. Aquesta llei té com a objecte suprimir la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat i, en conseqüència, autoritzar al Consell l'extinció, la dissolució i la liquidació de l'empresa pública Radiotelevisió Valenciana, SAU, que gestiona aquests serveis.
Article 2. Supressió de la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió. 1. Se suprimeix la prestació del servei públic de ràdio i televisió d'àmbit autonòmic prestat per qualsevol mitjà o canal de difusió, per la Generalitat, a l'empara del que hi ha establert en l'article 56 de l'Estatut
d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Se suprimeix la prestació de qualsevol altre servei d'interès general que en matèria de ràdio i televisió presta la Generalitat en virtut de les seues competències estatutàries.
Article 3. Dissolució, extinció i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU. S'autoritza el Consell perquè, constituït en Junta General d'Accionistes, dissolga i extingesca l'empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU.
En l'acord de dissolució es nomenarà una comissió de liquidació composta per tres membres que duran a terme les actuacions legalment i estatutàriament establertes.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
. 1. Com a conseqüència de la supressió de la prestació dels serveis de ràdio i televisió acordada en l'article 2 d'aquesta llei, i el corresponent cessament de les emissions en ambdós mitjans, es produirà l'extinció dels contractes de treball que afecten la totalitat de la plantilla de l'empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU, en els termes i seguint el procediment establert en l'article 51 i la disposició addicional vintena del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i la resta de normativa vigent que la desenvolupe.
2. Radiotelevisió Valenciana, SAU, assumirà les conseqüències econòmiques resultants del procés de dissolució i liquidació que s'efectue d'acord amb el que hi ha disposat en l'article 2 d'aquesta llei, amb càrrec a la consignació pressupostària que es preveurà en la Llei de pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 2014.
3. La Generalitat respondrà, si escau, de les conseqüències econòmiques derivades de la Sentència 2.338/13, de 4 de novembre, dictada per la Sala Social del TSJCV en el procediment 17/2012, a què estiguen obligats l'ens RTVV i les societats filials que en depenen, quan aquestes conseqüències econòmiques siguen líquides, vençudes i exigibles.
Segona. Es faculta el Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, per a cessar els membres del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, SAU.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queda derogada la Llei 3/2012, de 20 de juliol, d'estatut de Radiotelevisió Valenciana, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'opose al que s'estableix en aquesta llei.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [DOCV: Any XXXVI Dimecres, 27 de novembre de 2013 / Miércoles, 27 de noviembre de 2013 Núm. 7161 bis]
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 27 de novembre de 2013
El President de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

viernes, 22 de noviembre de 2013

2013/11/21 LEAP/E2020 Press Review on the Global Systemic Crisis. Libertad, Igualdad, Pluralidad. News-Notícies-NoticiasGEAB N°79 is available! 2014 – Internationalization of the Yuan, the opening of Saudi Arabia, the implosion of the EU, and three of the last pillars of the dollar crumble
The rapid internationalization of the Yuan, causing a decline in the central role of the dollar; the loss of Saudi support, a key part of the petrodollar edifice; and the loss of the Americanist bastion of the EU, replaced by a Euroland relying on the Euro, are all threats to the three remaining essential pillars of American power, which will disappear in 2014, precipitating considerable global upheaval...
 
Ukraine Suspends Preparations For Signing EU Deal
The Ukrainian government announced Thursday it was suspending its preparations for the signing of a landmark agreement with the European Union, playing hardball as it maneuvers between Moscow and Brussels ahead of a crucial summit next week... 
NPR
 
Angela Merkel clears way for national minimum wage 
The German Chancellor, Angela Merkel, has signalled the likely introduction of a national minimum wage in Germany. Mrs Merkel, speaking at a meeting of business leaders, said that it was clear that the opposition SPD "would not conclude coalition negotiations without a legal minimum wage"... 
BBC
 
Ukip is planning to run one of the most dangerous campaigns in British political history 
Yesterday Paul Sykes, the multi-millionaire property developer, announced in the Daily Telegraph that he would be bankrolling Ukip’s euro election campaign. Asked the reason for this munificence, Sykes began by trotting out the standard line about the EU... 
 
'Praise and criticism for Dutch plan to cut size of EU commission' 
The Dutch proposal to cut the size of the European Commission has been both supported and criticised in various EU member states, the Volkskrant reports on Tuesday.

Foreign minister Frans Timmermans said in an opinion piece last week there needs to be a ‘smaller, reformed commission’ and the political balance within the EU needs to be restored. There are currently 28 commissioners.
‘Some people think it a good idea, others do not,’ Timmermans is quoted as saying by the Volkskrant after a meeting in Brussels on Monday.

 
Special Report: The Pentagon's doctored ledgers conceal epic waste
This is the second installment in a series in which Reuters delves into the Defense Department's inability to account for itself. The first article examined how the Pentagon's record-keeping dysfunction results in widespread pay errors that inflict financial hardship on soldiers and sap morale... 
 
La fin de l’Internet américain 
En réalité, les dégâts vont beaucoup plus loin. C’est désormais tout le postulat du contrôle américain du Web qui est remis en question. Cette fabuleuse invention, partie des Etats-Unis, symbolisait l’innovation perpétuelle, la liberté, le progrès technologique, l’abolition des frontières... 
 
Cisco Dips On NSA Fallout, How To Play China’s Fear Of PRISM 
Shares in Cisco Systems  (CSCO) fell 11% after the U.S. telecom equipment juggernaut said orders from China in the third quarter fell 18% from a year ago. It further guided a 8-10% decline in revenue in the fourth quarter... 
 
U.S. to sell rest of GM shares by year-end, may lose $10 billion 
The U.S. Treasury Department said it expected to sell its remaining shares of General Motors Co (GM.N) by the end of the year, a plan that may leave taxpayers with a shortfall of about $10 billion on the automaker's 2009 bailout... 
 
Tool or Die: Will Machinists Throw a Wrench in the Auto Recovery? 
Within five years, the North American auto industry will fall far short of its ability to make the machines that make the parts that make our cars... 
 
UK - Millions struggle with 'unaffordable' mortgage and rent 
Housing charities warn many families are struggling to buy food and meet other costs due to rising property prices and rents... 
 
Harvard's deficit skyrockets to $34 million 
The number skyrocketed to $34 million in the 2013 fiscal year, compared to last year's $7.9 million shortfall, according to a report released by the university Friday night... 
CNN
 
Riots in Saudi Arabia: ‘The Kingdom expels the same people it exploited’ 
Tensions have been simmering in Saudi Arabia over the past week. Hundreds of thousands of undocumented migrant workers have risen up against the ruling authorities, giving rise to scenes of rioting that the country has rarely seen... 
 
Wal-Mart Asks Workers To Donate Food To Its Needy Employees 
"That Wal-Mart would have the audacity to ask low-wage workers to donate food to other low-wage workers — to me, it is a moral outrage," Norma Mills, a customer at the store, told the Plain Dealer... 
 
Education - Monde arabe : à l'école des cancres
Programmes indigestes, classes surchargées, méthodes inadaptées... Du primaire à l'université, le système d'enseignement public a désespérément besoin d'une refonte dans le monde arabe... 
 
British Press Freedom Under Threat 
Britain has a long tradition of a free, inquisitive press. That freedom, so essential to democratic accountability, is being challenged by the Conservative-Liberal Democrat coalition government of Prime Minister David Cameron... 
-----------------------------------------------
 This special Press Review reviews articles from the French and Engligh-speaking international online media relating to the unfolding global crisis.
It is delivered freely on a weekly basis to 60,000 recipients worldwide.
Subscription / Contact: centre@europe2020.org

Fòrum Obert: Salut reproductiva. Dr. Máximo Vento Torres. Divendres 29 de Novembre, a les 20 Hores, al Parador de Turisme de Xàbia.El Dr. Máximo Vento Torres, jefe de sección de Neonatología del Hospital La Fe de Valencia y responsable del grupo de investigación en Perinatología del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) La Fe. perinatologia@iislafe.es
Biografía/currículum:
Licenciatura en Medicina (Facultad de Medicina; Universidad de Valencia)
Doctorado cum laude (Facultad de Medicina; Universidad de Valencia)
Profesor Titular de escala nacional por concurso oposición (Facultad de Medicina; Universidad Miguel Hernández; Alicante)
Formación MIR en Pediatría y Neonatología en el Hospital Universitario La Fe (Valencia)
Facultativo especialista por concurso oposición de la Agencia Valenciana de Salud
Jefe de Sección del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
Investigador Principal y Director del Grupo de Investigación en Perinatología perteneciente como grupo acreditado al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Valencia), desde 2008 que forma parte de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Salud Materno-Infantil y del Desarrollo (SAMID). 
Nuestro grupo tiene líneas de trabajo a nivel experimental sobre toxicidad del oxígeno en la transición fetal neonatal utilizando para ello modelos experimentales con ratones, ratas y cerdos, así como cultivos celulares colaborando con centros de investigación en Noruega, Canadá, USA y Alemania. A nivel clínico estamos desarrollando un estudio internacional multicéntrico para la optimización de la fracción inspiratoria de oxígeno en el gran prematuro en la sala de partos (The Presox Trial) y un estudio multicéntrico nacional sobre el uso de la hipotermia con topiramato vs. placebo (Hypotop Trial). www.perinox.es
Vice-presidente de la Sociedad Española de Neonatología
Presidente de la Comisión de Investigación de la Asociación Española de Pediatría
Investigador Principal de la Red Materno Infantil y del Desarrollo SAMID del Instituto Carlos III
Deputy Chairman del Comité Científico de la European Association of Perinatal Medicine
Miembro de Honor de la American Pediatric Society (USA)
Miembro de Honor de la Deutsche Gesselschaft für Kinderheilkunde (Alemania)
Más de 125 publicaciones de impacto internacional incluyendo artículos de investigación, revisiones invitadas y capítulos de libros.
Entre los artículos que considero de más relevancia en mi carrera profesional son aquellos que han contribuido al cambio de las normas internacionales de reanimación y al conocimiento más profundo de la toxicidad perinatal del oxígeno.
Destacan:
1) Viña J, Vento M, García-Sala F, Puertes IR, Gascó E, Sastre J, Asensi M, Pallardó FV. L-cysteine and glutathione metabolism are impaired in premature infants due to cystathionase deficiency. Am J Clin Nutr 1995; 61: 1067-9. (primer decil; 111 citas)
2) Vento M, Asensi M, Sastre J, García-Sala F, Pallardó FV, Viña J. Resuscitation with room air instead of 100% oxygen prevents oxidative stress in moderately asphyxiated term neonates. Pediatrics 2001; 107: 642-7. (primer decil; 306 citas)
3) Vento M, Asensi M, Sastre J, Lloret A, García-Sala F, Viña J. Oxidative stress in asphyxiated term infants resuscitated with 100% oxygen. J Pediatr. 2003; 142:240-6. (primer decil; 214 citas)
4) Vento M, Sastre J, Asensi MA, Viña J. Room-air resuscitation causes less damage to heart and kidney than 100% oxygen. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: 1393-8. (primer decil; 160 citas)
5) Escrig R, Arruza L, Izquierdo I, Villar G, Sáenz P, Gimeno A, Moro M, Vento M. Achievement of targeted saturation values in extremely low gestational age neonates resuscitated with low or high oxygen concentrations: a prospective randomized trial. Pediatrics 2008; 121: 875-81. (primer decil; 114 citas)
6) Vento M, Aguar M, Escobar J, Arduini A, Escrig R, Brugada M, Izquierdo I, Asensi MA, Sastre J, Saenz P, Gimeno A. Antenatal steroids and antioxidant enzyme activity in preterm infants: influence of gender and timing. Antioxid Redox Signal 2009; 11: 2945-55. (primer decil; 26 citas)
7) Vento M, Moro M, Escrig R, Arruza L, Villar G, Izquierdo I, Roberts LJ 2nd, Arduini A, Escobar JJ, Sastre J, Asensi MA. Preterm resuscitation with low oxygen causes less oxidative stress, inflammation and chronic lung disease. Pediatrics. 2009; 124: e439-49. (primer decil, 115 citas)
8) Dawson JA, Kamlin CO, Vento M, Wong C, Cole TJ, Donath SM, Davis PG, Morley CJ. Defining the reference range for oxygen saturation for infants after birth. Pediatrics 2010; 125: e1340-7. (primer decil, 79 citas).
9) Vento M, Escobar J, Cernada M, Escrig R, Aguar M. The use and misuse of oxygen during the neonatal period. Clin Perinatol 2012; 39:165-76 (primer decil)
10) Rook D, Shierbeek H, Vento M, Vlaardingerbroek H, van der Eijk AC, Longini M, Buonocore G, Escobar J, van Goudoever JB, Vermeulen MJ. No differences in clinical outcome or oxidative stress between an initial fraction of inspired oxygen of 30% and 65% during resuscitation of preterm infants after birth: a double blind, randomised trial. The Lancet Respiratory May 2013 (in press) (primer decil)
Más de 50 conferencias invitadas en reuniones internacionales entre las que destaco por su especial relevancia:
1) “GRAND ROUNDS LECTURE” (THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN; UNIVERSITY OF TORONTO; TORONTO; CANADA; 2008)
2) “ANNUAL ALUMNI MEMORIAL LECTURESHIP” (COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER; NEW YORK;2009)
3) “BENGT ROBERTSON LECTURE” (EUROPEAN SOCIETY FOR PEDIATRIC RESEARCH; COPENAGUE; 2010)
4) “THE INTERNATIONAL NEO CONFERENCE” (Miller School of Medicine; U. MIAMI; 2011)
5) “THE COOL TOPICS” 2011 (Pediatric New Zealand/Australian Society; 2011)
6) “THE LUNG CLUB LECTURE” (Pediatric Academic Societies; Boston; 2012)
7) “SOCIETE FRANÇAIS DU NEONATOLOGÍE” (Paris; 2012)
8) “DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FÜR KINDERHEILKUNDE” (Hamburgo; 2012)
9) “FEDERACION NACIONAL DE NEONATOLOGÍA DE MÉXICO” (Veracruz; 2013)
Premios de la Real Academia de Medicina de Valencia; Sociedad Española de Neonatología; Asociación Española de Pediatría; Bengt Robertson Award de la European Association of Pediatric Societies.
Miembro del Comité editorial de Neonatology; NeoReviews; Journal of Neoantal-Perinatal Medicine; Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; Anales Pediatría (Barcelona).
Nuestro grupo en la actualidad se encuentra financiado por el FIS y Retic RED SAMID del Instituto Carlos III (Ministerio de Economía y Competitividad), por el Ministerio de Sanidad, por la Thrasher Foundation (USA) y el Ministerio de Ciencia (Noruega).

jueves, 21 de noviembre de 2013

Conversem! la Marina Alta* que necessitem. Dissabte 23 de novembre, a les 10 hores, a la Casa de la Cultura de Dènia, i On line.


Mostrando cartell programa definitiu.jpg

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Cumbre Social. Manifiesto para las movilizaciones del 23 de noviembre. Emplea tu fuerza

Mostrando Cartell Mobilització cumbre social 23N.jpg 
Manifiesto para las movilizaciones del 23 de noviembre. Emplea tu fuerza.

Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales, del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, el ciudadano no percibe ningún atisbo de mejora sino, al contrario, el estancamiento de la situación.

Es por esto que los trabajadores europeos, atendiendo la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), participamos en esta jornada de movilizaciones contra la política de recortes impuesta por la UE y respaldada por los distintos gobiernos nacionales, entre ellos el español, que está generando más paro, más pobreza y más desigualdad y demandamos un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar un crecimiento sostenible y empleos de calidad.

En nuestro país, todavía hay cerca de 6 millones de desempleados; se está precarizando aún más el mercado laboral, sustituyendo empleo indefinido por temporal; se continúa desmantelando el Estado de Bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; se siguen bajando los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales; y se incrementa cada día, de manera alarmante, el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.

El Gobierno del PP está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza que no le es ajena y que además rige el destino de Europa. Una política que antepone el interés privado al interés general, que incrementa las desigualdades y se desentiende del ciudadano. Frente a esta situación no cabe la resignación.

El pasado mes de octubre apoyamos distintas movilizaciones en toda España:

El 7, coincidiendo con el Día Internacional por el Trabajo Decente; el 17, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y el 24 de octubre toda la comunidad educativa mostró su rechazo a la ley Wert, secundando la huelga general de Educación y participando en masivas manifestaciones en todo el país.

El Gobierno, refugiado en una mayoría absoluta conseguida con falsas promesas electorales, sigue sin escuchar, sin dialogar, sin querer ver las consecuencias de unas políticas que pretenden quebrar la solidaridad y la igualdad. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son más de lo mismo, continúan la línea del recorte del gasto de los últimos años, claramente antisociales y carentes de actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo. Escenifican la incapacidad manifiesta del Gobierno para sacarnos del pozo de la crisis y anuncian que el final de la misma para las personas está lejos de llegar.

La reforma de la Administración Local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos al ciudadano. Una reforma que una vez más se ha hecho sin diálogo social, sin criterios de racionalidad, con una clara intención privatizadora y que choca con propio sistema democrático.

Otro ejemplo de esta política contra los derechos laborales y sociales es la reforma de pensiones, que el Gobierno de Rajoy quiere imponer de manera unilateral y que rompe la última promesa electoral del programa con el que accedió al poder. Esta reforma merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales.

Hemos pedido la retirada de esta reforma de pensiones porque es innecesaria, injusta y solo responde a los intereses de los grupos económicos y financieros, y también la retirada de la reforma de la Administración Local porque recortando derechos y servicios públicos se está atentando contra la inmensa mayoría de la sociedad y la calidad de la democracia.

Frente a esta erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de los derechos ciudadanos, solo cabe una respuesta y masiva. No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar el Gobierno cuando apela a “las mayorías silenciosas”. No queremos un país en negro, donde prevalezca un único pensamiento, el de los poderosos, donde prime el individualismo frente al bien colectivo. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas.

El próximo día 23, en el marco de una gran movilización en el ámbito europeo,  nos movilizaremos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las  pensiones, de las personas. Saldremos a la calle para exigir otra política, porque hay alternativas para una salida más justa de la crisis.

Emplea tu fuerza, defiende tus derechos. No dejes que te los arrebaten.

¡Defendamos lo público!

¡Defendamos las pensiones!

¡Defendamos a las personas!

23 de noviembre

lunes, 18 de noviembre de 2013

2014 – internacionalización del yuan, apertura de Arabia Saudita, explosión de la Unión Europea: tres de los últimos pilares del dólar colapsan. GEAB nº 79.

 
« Era de noche y caía la lluvia; y al caer era lluvia, pero era sangre una vez caída.» Estas palabras de Edgar Allan Poe (1) se aplican a las mil maravillas al lento proceso de desarticulación mundial actual, en el que acontecimientos en apariencia anodinos (« la lluvia ») se combinan para socavar las bases del sistema internacional que está muriendo ( « sangre »). Si este proceso es lento, si los acontecimientos pueden parecer anodinos es, paradójicamente, porque la crisis actual es la primera crisis sistémica verdaderamente mundial: mucho más profunda que la de 1929, afecta a todos los países y trastoca al núcleo del sistema. La de 1929 fue una crisis de adolescencia de la nueva potencia mundial, Estados Unidos, pero con la de hoy estamos viviendo los últimos días de un condenado, y este condenado es la superpotencia que conocemos desde el 1945. Al haber se edificado la organización mundial alrededor de Estados Unidos, nadie tiene interés que se derrumbe antes de haberse desacoplado totalmente de él. Todos pretenden liberarse suavemente guardando las apariencias habituales con el fin de asegurar una transición sin sobresaltos, ello explica la lentitud con que se desarrolla la caída.

Es algo así como esos padres que intentan dejar la habitación de su bebé en punt a de pie para evitar que se despierte y el bebé vuelve a berrear: el bebé es el dólar, y los padres son indignos ya que escabullen para abandonarlo.

China domina este arte pero por todas partes vemos a otros países que abandonan paso a paso a Estados Unidos de manera más o menos sutil, por ejemplo como Arabia Saudita (2). Para la Unión Europea, casi el último bastión americanista fuera de Estados Unidos, la tarea es más ardua. Nuestro equipo anticipa que las elecciones europeas de 2014, en la que el arribo de las derechas extremas y de las fuerzas euroescépticas es inevitable, hará explotar el marco actual de la Unión Europea brindando la oportunidad para que Eurolandia se revitalice. Analizamos en detalle el caso europeo en este número del GEAB.

El acelerado ritmo de la internacionalización desacredita un poco más el papel central del dólar. La pérdida tanto del apoyo saudí que era una pieza maestra del edificio del petrodólar y de la Unión Europea como bastión estadounidense, reemplazado por Eurolandia apoyándose en el euro, constituyen una nueva amenaza para Estados Unidos. Tres de los últimos puntales esenciales del poder estadounidense desaparecerán en 2014, prosiguiendo insidiosamente la convulsión mundial.

Estados Unidos apostó a que siendo la barrera de potencial (3), entre el statu quo y el mundo de mañana demasiado dolorosa para atravesarla, los países aunque teniendo todo para ganar con una nueva organización mundial, no cruzarían el Rubicón. Es el caso, por ejemplo, de China con su montaña de dólares de reserva que no valdrán gran cosa si se mueve demasiado ostensiblemente; o también el de Arabia Saudita que perderá a un gran cliente y una seguridad garantizada si abandona a Estados Unidos. Excepto que se trate de otra cosa que un frío cálculo de costes/beneficios, para muchos de los actores los beneficios comienzan a sobrepasar los costes. Según el LEAP/E2020, la apuesta estadounidense ya se perdió.

Plan del artículo completo:
1. SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
2. LA IMPOSIBLE REACTIVASIÓN ESTADOUNIDENSE
3. TODO SE VUELVE CONTRA ESTADOS UNIDOS
4. ARABIA SAUDITA: APERTURA DE UN PAÍS CERRADO
5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL YUAN
6. FRACTURA OCCIDENTE/ORIENTE
7. 2014 : RESOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN NORCOREANA POR EL BRICS
8. ¡EUROPE HA MUERTO, VIVA EUROPA !
9. LA EUROPA DE AYER, LA EUROPA DE MAÑANA
10. APARICIÓN DE CONTRASISTEMAS

Presentamos en este comunicado público fragmentos de los capítulos 1, 2 y 8.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE (4)

Los mercados pueden estar contentos, Janet Yellen quién en enero sucederá a Ben Bernanke en la dirección de la FED sugirió que deseaba continuar con el programa de flexibilidad cuantitativa de su predecesor (QE3) (5). Por cierto, ella no tiene otra opción ya que la ilusión de que Estados Unidos sigue en pie depende de este programa que permitió reactivar artificialmente los mercados inmobiliarios y financieros, o financiar al gobierno estadounidense a bajo coste.

Pero sólo los mercados celebran la noticia. Los países del mundo se preguntan cuándo cesaran las exportaciones de burbujas de la FED, cómo se puede terminar con esto, cómo dejar de depender de Estados Unidos y, si todavía no desacoplaron suficientemente su economía, cuales serán las repercusiones en sus países. La sociedad civil ya sabe que los « beneficios » de QE nunca llegan a ella (6), es como si todo un año New Deal (7) sólo hubiera sido absorbido por el mercado sin beneficiar a la población. La economía real se pregunta cuándo los tipos de interés van a poder subir a un valor normal con el fin de que inversores sean nuevamente impulsados a financiar verdaderos proyectos gracias a una remuneración no nula.

Entonces, en la FED nada de nuevo. Igualmente en lo que respecta a los problemas del país que se amontonan y se agravan. En los periódicos mainstream (8) ya se habla de hambre en Estados Unidos; los crímenes están en constante aumento desde hace dos años (9); el consumo de droga explota (10); a pesar de las reducciones presupuestarias que fuerzan a las prisiones a liberar a sus presos (11) hay más presos en Estados Unidos que ingenieros o profesores del secundario (ver figura más abajo); a pesar de las cifras oficiales alentadoras, continúa el desempleo masivo (12) ; se sacrifican las infraestructuras (13); la investigación científica ya no es financiada correctamente (14), etc.

[...]
Cantidad de presos, ingenieros, enfermeras, profesores del secundario, etc. en Estados Unidos. Fuente: Huffington Post.
Cantidad de presos, ingenieros, enfermeras, profesores del secundario, etc. en Estados Unidos. Fuente: Huffington Post.

LA IMPOSIBLE REACTIVASIÓN ESTADOUNIDENSE

Los problemas de Estados Unidos no pueden solucionarse realmente en el contexto actual ya que se encuentra ante un dilema: si la economía comienza a recuperarse, la FED debe poner fin a su programa de apoyo, pero eso producirá pánico en los mercados como ya se vio en septiembre, lo que interrumpiría la recuperación...

En realidad si un pequeño y verdadero crecimiento se insinúa en Estados Unidos, la montaña de dólares impresos por la FED y exportados a los emergentes volverá, en parte, a Estados Unidos para sacar provecho de la oportunidad, provocando una fuerte inflación y cortando de raíz la recuperación (22). Estas « oscilaciones » entre la esperanza y la desesperación continuarán hasta que la crisis se enfrente con las herramientas del mundo de ayer o hasta que una conmoción exponga la situación catastrófica. Porque no es el QE salvará la economía, ya que sus mejores resultados son mantener artificialmente con vida a los zombies económicos e inflar burbujas financieras.

[...]

¡EUROPE HA MUERTO, VIVA EUROPA ! (42)

Resolución de los conflictos, comercio, finanzas... vemos que la brecha cada vez mayor con Occidente. Sin embargo, semejante a esa nueva ruta de la seda que relaciona Asia con Europa, esta última todavía puede cambiar a tiempo para el mundo de mañana si se las arregla para cortar el cordón umbilical con Estados Unidos, después de las elecciones de 2014, que servirán como un detonador.
Aumento de las extremas derechas y de los partidos euroescépticos, déficit democrático, peso de los grupos de presión y alejamiento de los ciudadanos, centralización bruselense, la burocracia y tecnocracia... la Unión Europea se muere (43). Según nuestro equipo, las elecciones europeas de 2014 provocarán la explosión del marco actual de la Unión y desencadenarán su repolitización, comenzando con un gran debate sobre el futuro de Europa. Aunque este replanteo ya comenzó, por ejemplo con los Verdes que presentan candidatos en todo el territorio de la Unión Europea (44), dando así inicio a una « verdadera » elección europea, o con los partidos socialistas que impulsan al muy serio candidato Martin Schultz para encabezar la Comisión (45).

Pero según el LEAP/E2020, este refundación, si se consigue, tomará tiempo, mucho tiempo, y la fecha límite real para una Unión Europea democrática es la elección de 2019. Analizamos exhaustivamente el destino de Europa en la sección Telescopio.

La Unión Europea se muere, es una Europa inspirada e infiltrada por los intereses de Estados Unidos. Es la Europa limitada a un vasto mercado común que debe continuamente expandirse. Es la Europa que se doblega ante Monsanto y se remite a los Estados miembros (46), dejando el campo libre a la multinacional estadounidense. Es el títere de las políticas anglosajonas, el tercer pilar estadounidense que se desmorona. Pero estas decisiones dictadas por el primo estadounidense pasan cada vez más difícilmente (47). Otro ejemplo es la adhesión de Turquía a la Unión Europea, determinada por el programa estadounidense y no por los ciudadanos europeos o turcos (48): ahora laboriosa, estará condenada definitivamente cuando los partidos de extrema derecha irrumpan en el Parlamento Europeo en 2014.

Pero el continente no esperará al 2019 para reorganizarse y la cuestión es que forma tomará Europa de mañana. Mientras tanto, como lo veremos en Telescopio, Eurolandia tiene la capacidad de construir un proyecto político que llene el vacío que deje la Unión Europea. [...]


------------------------------
Notes :


1 Extraído del Silencio, 1837.

2 Cosa inconcebible hace poco...

3 En la física, este concepto designa un obstáculo que una partícula no puede cruzar hasta que tiene suficientemente energía.

4 Titulo de una novela de Maria Remarque (1929).

5 Fuente: Business Insider, 13/11/2013.

6 Leer el edificante el artículo « Confessions of a Quantitative Easer » (Wall Street Journal, 11/11/2013) o en español en « Sólo puedo decir lo siento, EEUU »: se confiesa uno de los jefes de los estímulos de la Fed en el .eleconomista.es.

7 El costo del New Deal se estima en un total de 50 millardos de dólares entre 1933 y 1940 (fuente: Forbes. Con la inflación, esta suma representa cerca de 850 - 900 millardos de dólares actuales (cf. US inflation calculator, mientras que la FED inyecta 1.020 millardos al año, esto es más de un New Deal al año. Ver tan Answers.com.
Aunque se debe contextuar estas cifras ya que QE3 representa el 6% del PIB mientras que a la época 50 mil millones del New Deal representan cerca del 50% del PIB (repartidas en 8 años, al 6% anual).

8 « America’s new hunger crisis », MSNBC (30/10/2013). Ver tambien Reuters, 12/09/2013.

9 Fuente: Time, 24/10/2013.

10 Fuent: Bloomberg, 13/11/2013.

11 Fuente: por ejemplo CBS, 27/02/2013.

12 Fuentes: CNS News (22/10/2013), ZeroHedge (08/11/2013).

13 Fuente: Business Insider, 01/11/2013.

14 Fuentes: ThinkProgress (30/08/2013), The Tech (07/05/2013), etc. Hasta el prestigioso MIT está fuertemente afectado: Boston Globe, 20/05/2013.

[...]

22 Leer sobre este tema el análisis de Andy Xie, Caixin (05/11/2013).

[...]

42 En referencia a la expresión « ¡el rey murió, viva el rey! » pronunciada inicialmente a la sucesión de Charles VI en 1422. Fuente : Wikipédia.

43 Es interesante constatar que todas las « uniones » (Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos) se encuentran en graves dificultades ; en particular, la elección de los nombres refleja los principios de gobierno que ya no se adaptan a nuestra época, en la que es imprescindible un red de gobierno descentralizada para gestionar los grandes bloques regionales.

44 Fuente: EUObserver, 11/11/2013.

45 Fuente : Huffington Post, 10/10/2013.

46 Fuente: Die Zeit, 06/11/2013.

47 De esta manera el maíz de Monsanto mencionado anteriormente deberá ser bloqueado por los distintos países.

48 Sólo el 20% de los europeos y el 44% de los turcos creen que la integración de Turquía sería « una buena cosa » (fuente: Hurriyet, 19/09/2013). Mientra que Hillary Clinton decíat en noviembre de 2010 : « United States [...] support the membership of Turkey inside the EU. [...] We don’t have a vote, but if we were a member, we would be strongly in favor of it. »

Vendredi 15 Novembre 2013

domingo, 17 de noviembre de 2013

2013/11/14 LEAP/E2020 Press Review on the Global Systemic Crisis. Libertad, Igualdad, Pluralidad. News-Notícias-Notícies

Annual Country-Risk Assessment - Middle-East
Following issue n° 77 the GEAB readers won’t be surprised to see that Saudi Arabia has now surfaced in the serious risk group, first because explosive social unrest is far from being ruled out in the coming years, and secondly because the end of the petrodollar and thus the close relationship between Saudi Arabia and the United States will create a wave of destabilisation in the country which only prospers thanks to these two factors. Adapting to the new world certainly isn’t impossible but is going to be complicated and will require major reforms: in this case, the political crisis could be healthy for the country. Finally, note that some of the 15 evaluation criteria are difficult to score for this closed country and, accordingly, our analysis is more geopolitical and social.
 
Saudi police kill Ethiopian immigrants in Riyadh 
Two people have been killed and scores wounded as Saudi police clashed with protesting foreign workers in a district of the capital, Riyadh. A police statement said hundreds of people were arrested in the Manfuhah neighbourhood... 
 
Xinhua Insight: China puts market in the middle
Tuesday's communique after the Third Plenary Session of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee stressed profound economic reform, with the market to play the decisive role in allocation of resources... 
 
Wal-Mart's U.S. sales miss mark as shoppers visit less 
Wal-Mart Stores Inc on Thursday reported its third straight quarterly decline in U.S. comparable sales, hurt by a drop in shopper visits, and the world's largest retailer gave a disappointing profit forecast for the holiday season... 
 
Japan's economic growth slows in Q3 
Japan's economy grew 0.5 percent in the third quarter from the previous one, slowing from a 0.9 percent expansion in the April-June period amid weakness in exports and as consumer spending eased, data on Thursday showed... 
 
Deutsche Telekom to Push for National Routing to Curtail Spying 
Deutsche Telekom AG (DTE), Germany’s biggest phone company, is lobbying the government to enforce tougher privacy protection by helping to keep German Internet traffic within national borders... 
 
U.S. Attorney Bharara says it’s a ‘tragedy’ how underfunded Justice Department is 
Bharara, who has been the Justice Department’s top attorney in Manhattan and the surrounding area for more than four years, said Friday that if his office continues to be underfunded, it will be good news for criminals. 
 
À la veille de son congrès, le SPD s'affirme à gauche 
Il fallait un coup d'éclat. À la veille de l'ouverture du congrès du SPD, jeudi à Leipzig, la direction du Parti social-démocrate ne pouvait pas laisser ses militants penser que tout se passait pour le mieux avec Angela Merkel, l'adversaire électoral d'hier... 
 
Saudis, China, Russia Elected to UN Human Rights Council 
China, Russia and Saudi Arabia were elected today to the United Nations Human Rights Council over protests by independent rights groups that the countries aren’t suited to serve on the world rights watchdog... 
 
Brazil, India, SA part of new global ratings agency 
Five international rating agencies are forming a joint venture to create a new global ratings agency, ARC Rating, that would cater to the “new multi-polar world”... 
 
Wilders and Le Pen join forces on anti-EU group 
A political group uniting Europe's far-right and anti-EU forces has moved a step closer after Marine Le Pen and Geert Wilders confirmed plans to work together ahead of next May's European elections... 
 

Etats-Unis : quels sont ces bugs qui plombent Obamacare ? 
Plus d'un mois après son lancement, Obamacare connaît de gros ratés, et pas seulement techniques. De quoi alimenter encore la polémique suscitée par la refonte du système de santé américain. Explications... 
 

The Plot Against France 
France and Mr.Hollande are the victims of a plot by the world of finance and europe political oligarchies because France is the only country in Europe that is decreasing its public deficit, is improving its accounts, is perfectly in line with European standards, but has a serious flaw that no one forgives him: it saved and is saving saving and it intends to save the welfare state of his nation... 
 

Paradise Lost: Paranoia Has Undermined US Democracy 
While far from a dictatorship, the United States has employed a number of paranoid tactics that delegitimize its democracy. This phenomenon is on display in the fictional TV series "Homeland," which depicts hysterical CIA agents in a hysterical country...  
 
L'ONU va renforcer son contingent de casques bleus en Somalie 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l’envoi de 4 000 soldats de l’Union africaine supplémentaires en Somalie, pour une période de deux ans.faisant passer les troupes de l’Amisom, la mission de maintien de la paix présente depuis 2007 à 22 000 hommes. Un effort financier qui risque de gêner l’envoi de casques bleus en Centrafrique... 
 
Euro zone's Ireland gets green light for bailout exit 
The European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund signed off on the last part of the 85 billion euro ($114 billion) aid program, paving the way for Ireland - which has met all major targets - to complete it by the end of the year... 
 
Gold Vault Opens in China as Bullion Goes From West to East 
A gold vault that can store 2,000 metric tons, double China’s projected consumption this year, opened in Shanghai this month as owner Malca-Amit Global Ltd. seeks to benefit from rising demand in Asia’s largest economy... 
--------------------------------------------------------------------------------

This special Press Review reviews articles from the French and Engligh-speaking international online media relating to the unfolding global crisis.

It is delivered freely on a weekly basis to 60,000 recipients worldwide.

Subscription / Contact: centre@europe2020.org