lunes, 3 de junio de 2013

MANIFEST PLATAFORMA PER LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA            La gestió de la sanitat pública de la Marina Alta, està encomanada per contracte públic de la Generalitat Valenciana a l’empresa Marina Salut S.A. El càlcul de l’import a percebre per l’empresa concessionària està basada en la prima anual per càpita, independentment de l’ús que faça la ciutadania, més una sèrie de facturació intercentres dels serveis que, o bé no pot prestar l’empresa o bé no li resulten rentables econòmicament.
            Passats més de quatre anys d’estar en vigència aquest model a la Marina Alta, ha quedat sobradament demostrat que aquest sistema de finançament, sumat a la de beneficis econòmics a tota costa per part de l’empresa concessionària, ha convertit a les persones de la Marina Alta en ciutadans de segona classe en quan a drets sanitaris es refereix, i als professionals dels centres sanitaris en ma d’obra barata i prescindible.
            En concret, s’està vulnerant de forma conscient i repetida el dret a assistir a l’Hospital de la Pedrera als malalts crònics i pal·liatius, el dret a ser derivats a un Hospital de referència per a ser tractats de patologies i pluripatologies, el dret a assistir a un centre d’atenció primària en urgències nocturnes, el dret a ser tractat amb medicaments i material sanitari al que tenen accés la resta de departaments de la xarxa pública.
            Per altra banda, la gestió de recursos humans en quan a professionals sanitaris es la causa d’una gran preocupació entre els ciutadans, que veuen com el metges i el personal d’infermera no pot mantenir el seu criteri professional davant el criteri purament economista de l’empresa. Això, lligat a les constants amenaces d’acomiadaments, l’escassesa de personal, l’absència repetida de substitucions, i en definitiva l’assetjament moral al que està sotmesa la plantilla de Marina Salut S.A. ha convertit els centres sanitaris en llocs on impera la por i la desconfiança i on els treballadors se senten segrestats per una empresa que no mostra el mínim respecte per ells, ni com a persones ni com a professionals, fet que no permet una atenció sanitària a la població en les mínimes condicions de qualitat.
            Per tot açò, els ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta, se senten captius i maltractats per una empresa aliena a ells, imposada per la Generalitat Valenciana sense haver estat prèviament consultats, que no tenen cap tipus de legitimitat democràtica ni participativa i que l’únic interès, com ha demostrat i demostra cada dia es el benefici econòmic a costa dels nostres impostos.
             Els usuaris del departament de Salut de Dénia, els quals la seua atenció sanitària es proveïda actualment per l’empresa DKV - Marina Salut exigeixen a la Generalitat Valenciana que rescindisca la concessió a aquesta empresa i que recupere la gestió directa per a garantir una sanitat vertaderament universal, pública i gratuïta gestionada amb criteris d’honestedat, equitat, eficàcia i professionalitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.