viernes, 23 de marzo de 2012

Declaració de Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana a la Nit dels Focs de Sant Joan de Xàbia.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2012, de la consellera de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’atorga la Declaració de Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana a la Nit dels Focs de Sant Joan de Xàbia. [2012/2769]
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, de la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se otorga la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana a la Nit dels Focs de Sant Joan de Xàbia. [2012/2769]
Primer.- Atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana a les celebracions constitutives de la Nit dels Focs de Sant Joan, de Xàbia (Alacant).
Segon.- Amb data de la present resolució, inscriure d’ofici la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera: Festes d’Interés Turístic.
---------------------
Primero. Otorgar el título honorífico de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana a las celebraciones constitutivas de la Nit dels Focs de Sant Joan, de Xàbia (Alicante).
Segundo. Con fecha de la presente resolución, inscribir de oficio la declaración concedida en el Registro Especial de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, Sección Primera: Fiestas de Interés Turístico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.