miércoles, 5 de febrero de 2014

candidats en les primàries obertes: Antoni Gaspar i Ximo Puig. Votació el pròxim (diumenge) dia 9 de març.

COMISSIÓ ORGANITZADORA NACIONAL
COMUNICAT Nº3


En València a 6 de Febrer de 2014

Estimat/ada company/era,
Una vegada realitzada la verificació d'avals de les precandidatures, la Comissió de Garanties Electorals Nacionals ha proclamat com a candidats en les primàries obertes a Antoni Gaspar i a Ximo Puig.

S'inicia per tant una fase de màxima importància per a la nostra organització i per al conjunt de la Comunitat. Els socialistes anem a compartir amb els valencians i valencianes que ho desitgen la decisió de qui serà el nostre candidat a la Presidència de la Generalitat.

El pròxim 9 de març els afiliats i afiliades del PSPV-PSOE i els ciutadans majors de 16 anys que ho desitgen, prèvia inscripció en el cens electoral, triaran al nostre candidat, perquè d'esta manera l'organització estiga preparada per a afrontar les pròximes eleccions autonòmiques, que davant la incapacitat del govern del PP els socialistes i la majoria dels valencians i valencianes entenen que han de ser ja.

El PSPV inicia per tant una fase apassionant, de diàleg amb la societat, per a triar entre tots i totes al millor, a qui amb tota seguretat serà el pròxim President de la Generalitat.

Tots els afiliats i afiliades, juntament amb els militants de JSPV formen part directa del cens electoral amb el qual es realitzarà la votació el pròxim dia 9 de març. En breu tindreu en el Portal d'Agrupacions la informació del que s'incorporen directament al cens electoral. Vos demane la màxima difusió i informació als i les militants del PSPV-PSOE.

Vos demane que tota l'organització, tots i cadascun dels seus representants públics i orgànics, tots i cadascun dels afiliats i afiliades realitzem el màxim esforç pe aconseguir una gran participació, i per tant inscripció en el cens, de les primeres primàries obertes que celebra un partit a Espanya.

Perquè Sí hi ha opció, perquè és el moment de fer un pas endavant, vos emplace perquè aconseguim que estes primeres primàries a la Comunitat, i en la resta d'Espanya, siguen un triomf i l'inici d'una nova etapa que reclama amb urgència el nostre poble.

Rep una cordial salutació.


Alfred Boix.
Secrtari d'Organització del PSPV-PSOE.

_______________________________________________

COMISIÓN ORGANIZADORA NACIONAL
COMUNICADO Nº3


En Valencia a 6 de Febrero de 2014

Estimado/a compañero/a,
Una vez realizada la verificación de avales por las precandidaturas la Comisión de Garantías Electorales Nacionales ha proclamado como candidatos en las primarias abiertas a Antoni Gaspar y a Ximo Puig.

Se inicia por tanto una fase de máxima importancia para nuestra organización y para el conjunto de la Comunitat. Los socialistas vamos a compartir con los valencianos y valencianas que lo deseen la decisión de quién será nuestro candidato a la Presidencia de la Generalitat.

El próximo 9 de marzo los afiliados y afiliadas del PSPV-PSOE y los ciudadanos mayores de 16 años que lo deseen, previa inscripción en el censo electoral, elegirán a nuestro candidato, para que de esta manera la organización esté preparada para afrontar las próximas elecciones autonómicas, que ante la incapacidad del gobierno del PP los socialistas y la mayoría de los valencianos y valencianas entienden que deben ser ya.

El PSPV inicia por tanto una fase apasionante, de diálogo con la sociedad, para elegir entre todos al mejor, a quién con toda seguridad será el próximo President de la Generalitat.

Todos los afiliados y afiliadas, junto con los militantes de JSPV forman parte directa del censo electoral con el que se realizará la votación el próximo día 9 de marzo. En breve tendréis en el Portal de Agrupaciones la información de quiénes se incorporan directamente al censo electoral. Os ruego la máxima difusión e información a los y las militantes del PSPV-PSOE.

Os pido que toda la organización, todos y cada uno de sus representantes públicos y orgánicos, todos y cada uno de los afiliados y afiliadas realicemos el máximo esfuerzo para conseguir una amplísima participación, y por consiguiente inscripción en el censo, de las primeras primarias abiertas que celebra un partido en España.

Por que Sí hay opción, por que es el momento de dar un paso adelante, os emplazo para que consigamos que estas primeras primarias en la Comunitat, y en el resto de España, sean un triunfo y el inicio de una nueva etapa que reclama con urgencia nuestro pueblo.

Recibe un cordial saludo,

Alfred Boix
Secrtari d'Organització del PSPV-PSOE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.